Bilgi Üniversitesi Tice 6. Uluslararası Etik Zirvesi Katılım

Bilgi Üniversitesi Tice 6. Uluslararası Etik Zirvesi Katılım

Tufanda Ayakta Kalmak

Cerebra Yönetici Ortağı Danışmanımız Sayın Fikret Sebilcioğlu, 6.Uluslararası Etik Zirvesinde "Şirket Varlıklarının Kötüye Kullanılması ve Yolsuzluk Risklerine İlişkin Etkin Mücadele Yöntemleri" başlıklı konuda bir seminer verdi.

 

 

2000’li yıllar, küreselleşmenin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle iş süreçlerindeki verimliliğin ve kalitenin artmasına zemin hazırladı. Şirket kültürü üzerine yapılan çalışmalar ne yazık ki küreselleşme ve verimlilik ile ilgili gelişmelerin hızını yakalayamadı. Evrensel ilkelerle yönetilen kimi global şirketlerin yerel – kültürel uygulamalara boyun eğdiği örnekler etik krizlerin doğmasına sebep oldu. İş dünyasınında başarının tanımı değişti. Karın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi.

Bir kelebeğin kanat çırpmasının dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırga oluşmasına neden olması misali, dünyanın önemli şirketlerinde yaşanabilecek etik bir fırtına, büyüyüp bulunduğu ülke hatta küresel ekonomiyi etkileyebilecek bir tufana dönüşmesine sebep olabiliyor.

Bu sene, Uluslararası Etik Zirvesi’nin 6.yılında dünyaca ünlü şirketlerin yaşadıkları etik krizleri inceleyip tufanda hayatta kalmak için yapılması gerekenleri, iş dünyasının tecrübeli yöneticileri eşliğinde bulmaya çalışacağız.

Etik krizlerin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra kriz sırasında liderlerin ve üst düzey yöneticilerin bu süreci yönetirken göz önünde bulundurmaları gereken hususlara değinip, kriz sonrası şirket etik politikaların gözden geçirilmesi, iletişim ve itibar yönetiminin nasıl olması gerektiğini örnekleriyle beraber inceleyeceğiz.

image
image