Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1-SATICI
Ünvanı : Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi  : Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Murakıp Sok. No:18 Karaköy/İstanbul
Faks    : +90(212) 249 04 54
Telefon: +90(212) 444 06 65
Eposta : websatis@elektrokalori.com.tr

Mersis numarası: 0331055006800023

2-SÖZLEŞME KONUSU MAL

Malın/ürünün/hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIYA ait www.elektrokalori.com.tr isimli internet sitesinde yer almaktadır. Sözleşmenin konusu olan mal veya hizmet ALICI tarafından SATICIYA ait www.elektrokalori.com.tr isimli siteden seçilen, elektronik ortamda sipariş verilen ve SATICI tarafından ALICIYA gönderilecek olan mallar veya ALICI tarafından sistem üzerinden online alınacak hizmetlerdir.

Sipariş edilen malların tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, ALICI bu ön bilgilendirme formu ile yazılı hususlarda bilgilendirildiğini onaylamıştır.

…………………. Bu kısma malın ne olduğu, özellikleri ve fiyatının ne olduğu yazılacak

3-ÖDEME BİLGİLERİ

ALICININ SATICIYA ait internet sitesinden sipariş vermesi sipariş konusu malın bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceği anlamına gelmektedir. Kargo ücreti de ALICI tarafından ödenecektir. İşbu ön bilgilendirme formu ile ALICI mesafeli satış sözleşmesini kabul ettiğinde, sözleşme konusu siparişi onayladığında sipariş konusu malın veya hizmetin bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri, teslimat masraflarını ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

4-TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICININ yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICININ gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICIYA teslim edilememesi durumunda, ALICININ sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5-CAYMA HAKKI

5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar veya ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde, sözleşme konusunun Yönetmelik m.15’te ve işbu sözleşmenin 6.maddesinde sayılanlardan (Cayma hakkının istisnaları) olmaması, ürünün orijinal kutusunun, paket ve ambalajının zarar görmemesi, ürünün kullanılmaması, ürünün sıfır olma özelliğini kaybetmemesi ve yeniden sıfır şekilde satılabilir nitelikte olması şartıyla SATICIYA bildirerek hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre (cayma süresi) sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2.ALICI cayma hakkını SATICININ Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Murakıp Sok. No:18 Karaköy/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndererek veya websatis@elektrokalori.com.tr adresine e-posta göndererek kullanabilir.

5.3.Cayma hakkını kullanan ALICI, malı MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ ile SATICIYA göndermesi halinde gönderme bedelinden sorumlu değildir. ALICI, malı MNG Kargo dışında bir taşıyıcı firma aracılığıyla SATICIYA göndermesi halinde gönderme bedelinden sorumlu olur. ALICININ, malı işbu sözleşmede kararlaştırılan kargo şirketi dışında bir taşıyıcı firma ile karşı ödemeli göndermesi halinde kargo bedeli öncelikle SATICININ ALICIYA iade edeceği bedelden düşülecek veya ALICI SATICIYA kargo bedeli kadar borçlanacaktır.

5.4. Cayma hakkını kullanan ALICI bu hakkı kullanmasını takip eden 1 hafta içinde malı SATICIYA gönderecektir. İade edilen malın MNG Kargo dışında bir taşıyıcı firma ile SATICIYA gönderilmesi halinde SATICININ uğrayabileceği her türlü zarardan (malın kaybolması, hasara uğraması vb.) ALICI sorumludur.

5.5. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI tarafından iade edilecek ürünle birlikte ürünün faturasının veya iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise ALICI tarafından düzenlenen iade faturasının SATICIYA gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sipariş iadesi işleme alınmayacaktır. İade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları eksiksiz ve hasarsız şekilde SATICIYA teslim edilecektir.

5.6.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içinde toplam bedeli ve varsa ALICIYI borç altına sokan belgeleri ALICIYA iade etmekle yükümlüdür.

ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICININ nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICININ kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. İade cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ürün eksiksiz şekilde SATICIYA ulaştığında yapılır. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılması için geçecek sürenin banka ile ALICI arasındaki işlem sürecinden kaynaklandığını, olası gecikmelerden SATICIYI sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6-CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler

h) Cayma hakkı süresi sona

ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

7-ŞİKAYET VE TALEPLER

ALICI her türlü dilek, şikayet ve önerilerini yukarıda verilen iletişim kanallarından ALICIYA iletebilir.

8- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ MERCİLER

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda gerekli başvurular, ALICININ Tüketici Kanunu kapsamında tüketici olması halinde, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine veya Elektro Kalori Pazarlama ve Ticaret A.Ş. iş yerinin bulunduğu yer olan İstanbul Adliyesine yapılacaktır. ALICININ tüketici sıfatına sahip olmaması halinde olası uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

01/01/2022’den itibaren geçerli olan 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda görevli tüketici hakem heyetinin belirlenmesi için parasal sınırlar aşağıdaki gibidir:

a)10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b)Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d)Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri

Destek Merkeziscreen tag